Česta pitanja


Zašto TNG?
Koje su prednosti TNG-a?
Primena TNG-a
Šta je TNG? (tečni naftni gas)
Smeša prema godišnjem dobu
TNG nije otrovan ali je opasan
Autogas u svetu
Zašto TNG?


Korišćenjem autogasa (TNG-a kao auto gorivo) možete prepoloviti svoje troškove za 30% do 50% jer je autogas upola jeftiniji od benzina i dizela. Takođe je i čistiji od benzina i dizela u pogledu štetnih emisija koja nastaju prilikom sagorevanja (rada motora).

Autogas je najčešći naziv za TNG koji se koristi kao gorivo u unutrašnjem sagorevanju u motoru u vozilima. Ista oprema se takođe koristi za slične stacionarne objekte kao što su generatori.

Autogas nazivaju i "zelenim" gorivom zbog smanjene emisije štetnih materija (manje od 20% ugljen dioksida). Ima oktansku vrednost između 90 i 110 oktana i energetsku vrednost između 25.5 megadžula po litru (za čisti propan) i 28.7 megadžula po litru (za čisti butan).

Prema istaživanjima u Evropi vozila na TNG gorivo emituju 20% ugljen-dioksida od vozila na benzin. Ugljen dioksid, nitrični oksidi i sitne čestice su glavni uzroci problema kao što su loš kvalitet vazduha i globalno zagrevanje.

Ista istraživanja pokazala su da je TNG daleko čistiji u pogledu nitričnih oksida - potrebno je 20 vozila na TNG da prozvedu toliko NOx koliko jedno vozilo na dizel ili benzin.

Vozila koja imaju pogon na TNG proizvode manje štetnih emisija od onih koja koriste tradicionalna goriva. Većina TNG vozila su praktično dvostruka po pitanju goriva, tako da okretom prekidača i dalje možete voziti na benzin.
Čin ugradnje je ustvari adaptacija na opremi za doziranje benzina motoru. Vrši se na karburatorskimi ubrizgavajućim motorima automobila, skutera, čamaca i agregata. Najmanje promene u tom sistemu su kod karburatorskih motora i motora sa jednom električnom diznom.

Koje su prednosti TNG-a?


-Smanjeno habanje cilindra
-Duži vek ulja i svećica
-30% do 50% niža cena
-Jeftinije održavanje
-Niža emisija toksičnih materija
-Nema čvrstih nesagorelih čestica, kao ni sumpora ni olova u produktima sagorevanja

Primena TNG-a


U nekim zemljama na zapadu vlade dotiraju ugradnju autogas uređaja, jer investiraju u ekologiju i ekonomiju.
U javnom prevozu u Beču se zbog ekonomičnosti i uticaja na životnu sredinu već 30 godina koristi autogas. Beč sada ima 550 autobusa na gas.
Neke Evropske zemlje beleže intenzivni rast broja automobila s pogonom na gas. Tako u Španiji vlasti su započele testiranje upotrebe gasa u javnom prevozu u Valjadolidu, gde je potpisan ugovor za prepravku 110 autobusa na gas, nakon čega će se projekat proširiti na 15 najvećih španskih gradova.
U velikim gradovima istočne Evrope (Moskva, Kijev, Budimpešta, Prag) doneti su novi zakoni koji autogas tretiraju kao ekološko gorivo.

Šta je TNG? (tečni naftni gas)


Tečni naftni gas (TNG) je mešavina nižih zasićenih ugljovodonika - propana (C3H8) i butana (C4H10). U malim količinama sadrži propen, buten i pentan. TNG se proizvodi u procesu prerade nafte i iz prirodnog gasa. Prvi put je proizveden 1910. godine, a u komercijalnu upotrebu ulazi 1912. godine.

Smeša prema godišnjem dobu


Zbog velike temperaturne zavisnosti pritiska, da bi TNG smeša bila podjednako efikasna i zimi i leti sastav smeše je sezonski promenljiv. Međusobni odnos komponenti je promenljiv u širokom opsegu, od 3:1 (zimski meseci) do 1:7 (letnji meseci). Kod nas je dugo godina bila uobičajena jedna ista smeša i zimi i leti, 35%propana i 65% butana. Prema novom JUS-u u zimskim mesecima odgovara smeša 75:25, u prelaznim mesecima 45:55, dok u letnjim i do 12:88.

U toplijim podnebljima je udeo propana manji: u Grčkjoj i Turskoj odnos je 20%:80%; u hladnijim podnebljima taj odnos je veći, u Nemačkoj 70%:30%, sa tendencijom da se koristi i 100% propan. Od sastava komponenti TNG-a zavisi i količina vazduha potrebnog prilikom sagorevanja u motoru - propan zahteva manje kiseonika.

TNG je lako isparljiv na atmosferskom pritisku. Zato se puni i skladišti pod pritiskom u čelične boce i rezervoare. Tečno agregatno stanje (tečna faza) TNG-a ima veliki koeficijent termičkog širenja pa se mora ostaviti dovoljan prostor za njenu parnu (gasovitu) fazu. To je razlog što se punjenje rezervoara u vozilu ograničava na oko 80% zapremine preko uređaja koji to regulišu. Ako bi se ignorisalo to ograničenje došlo bi do naprezanja rezervora, do njegove deformacije i zamora materijala i konstrukcije i na kraju do daleko kraćeg garantovanog veka trajanja (garantni rok je 10 godina).

TNG nije otrovan ali je opasan


Pritisak na kojem TNG prelazi u tečno stanje zove se pritisak isparenja ili napon pare i zavisi od sastava i temperature, približno 220 kilopaskala (2.2 bara) za čisti butan pri temperaturi od 20°C, i oko 2.2 megapaskala (22 bara) za čisti propan pri temperaturi od 55 °C.
TNG nije otrovan ali može dovesti do gušenja u zatvorenom prostoru prostim istiskivanjem vazduha. Kako smeša TNG nema svoj prirodan miris, da bi se blagovremeno otkrilo njegovo prisustvo TNG se odoriše - dodaje mu se gas ethanetiol (miris sličan kuvanom kupusu ili pokvarenim jajima).
Još neke pogodnosti...
* nivo buke koji proizvode automobili koji rade na autogas je znatno manji od motora na dizel ili benzin
* Ukoliko dođe do curenja gasa, TNG brzo isparava tako da ne postoji opasnost od zagađenja zemljišta i vode što nije slučaj kad su u pitanju dizel i benzin
* TNG se može dobiti prirodnim putem, kao dodatni proizvod kod gasnih eksploatacija

Autogas u svetu


Autogas je u širokoj upotrebi u Italiji, Bugarskoj, Holandiji, Velikoj Britaniji, Rusiji, Ukrajini, Indiji.
Japan u poslednje vreme beleži najveći porast automobila sa pogonom na gas. U Japanu sva TAXI vozila moraju imati pogon na gas. Na drugom mestu je Italija sa 1.200.000 automobila, zatim Holandija sa 800,000, Južna Koreja 790.000, Australija sa 530.000 vozila na gasni pogon.

Na Tajvanu, na primer, veliki proizvodjači automobila u serijskoj proizvodnji ugrađuju motore sa pogonom na gas. U Kaliforniji, rezolucija o zaštiti prirode preporučuje osim električnog pogona, pogon vozila na autogas i metan.

Gorivo budućnosti
Sve većim zahtevima za očuvanjem prirode i strožijim normama koncentracije štetnih gasova u atmosferi, autogas bi trebao postati jedno od primarnih goriva u autoindustriji. .

 

 

BEZBEDNOST AUTOMOBILA SA UGRAĐENIM AUTOGAS UREĐAJEM

Vozila sa ugrađenim autogas uređajem su višestruko bezbednija u toku korišćenja u odnosu na benzin, iako vlada mišljenje da je gas opasniji od benzina. Potvrda napred rečenog se ogleda u sledećem:

1. Rezervoar za gas je od daleko jačeg materijala nego što je benzinski rezervoar.

2. U slučaju nasilnog kidanja dovodne cevi sigurnosni ventil zatvara rezervoar za gas i onemogućava isticanje gasa.

3. Zapaljivost gasa je manja od zapaljivosti benzina.

4. Kod curenja vetar raznese gas, dok tlo upije benzin koji ostaje satima zapaljiv i eksplozivan.

5. Multiventil ograničava punjenje rezervoara na 80 % od zapremine rezervoara, ostavljajući gasu ekspanzioni prostor.

6. Svaki rezervoar za gas je ispitan i atestiran na višestruko veći pritisak od onog koji se javlja prilikom eksploatacije.

Svako vozilo konvertovano na autogas je provereno prema uputstvima proizvođača, od strane servisera, kao i od ovlaštenog lica koje vrši atest.